פנלון אוניברסלי לסל אופטי (LC/QUID SC/DUPLEX)

 35 ללא מע"מ  

פנלון LC/דופלקס SC/דופלקס משולב

 35 ללא מע"מ