ראשי >הרכבה/חווט ארונות שרתים
מומחים - בחווט כבילה בארונות תקשורת ושרתים
 • נסיון מתמשך מעל ל-20 שנות עבודה בתחום.
 • גישור וחיבור ציוד תקשורת ושרתים בארונות לפי תקני כבילה
 • מוסמכים תקן IP-65
 • תכנון וביצוע גישה נוחה למארזי השרתים וספקי הכח
 • תחזוקה נוחה
 • תכנון אוורור וסחרור אוויר חם והוצאתו מחלל הארון
 • עבודת אומנות
 • קשירה וחווט כבלי חשמל ותקשורת בצורה ייחודית
 • הצגת הארון וחלקיו בצורה מקצועית אסטתית ומרהיבה לעין
 • ייחודית לחברתינו
 • התקנות מרובות ציוד בארונות .