מציג
פנלון אוניברסלי לסל אופטי (LC/QUID SC/DUPLEX)
 35 ₪ ללא מע"מ  
פנלון LC/דופלקס SC/דופלקס משולב
 35 ₪ ללא מע"מ