ראשי >אביזרי חווט

תפס מחובר עם בורג לאזיקונים

תפס לאזיקונים עם חיזוק בורג אמצעי
 ה.מחיר  

דגלוני סימון

דיגלוני סימון
 ה.מחיר  

שרוול מתכווץ

שרוולים מתכווצים בחום במיבחר קטרים 
 ה.מחיר  

צמדן מובחר לאיזוק כבילה

צמדן במיבחר צבעים
 ה.מחיר  

תפס מדבקה לאזיקונים

 ה.מחיר  

אזיקונים

מבחר אזיקונים 
 ה.מחיר