ראשי >חשמל - אביזרים
אביזרי חשמל למערכות תקשורת לארונות תקשורת ושרתים הכוללים בין היתר:
כבלי חשמל קומקום ואחרים ,פסי שקעים בסיסיים ,פסי חשמל מנוהלים פסי חיבור מיוחדים ,חד פאזי תלת פאזי .