ראשי >חשמל - אביזרים>כבלי חשמל לציוד קצה

כבל חשמל C13-C14

כבלי  חשמל שמיועדים למגוון חיבורי קצה  לשרתים,מחשבים, לחיבור לשקעי חשמל ישראלי,או לחיבור לפסי שקעים שמופיעים במגוון חיבורים מסיביים בארונות שרתים ותקשורת מאופיינים בעיקר: סוג מחברי הקצהגובה הזרם הנדרש אורך הכבל חיבור חד/תלת פאזיצבע
 ה.מחיר  

כבל חשמל C13 -תקע ישראלי בקצה

כבלי  חשמל שמיועדים למגוון חיבורי קצה  לשרתים,מחשבים, לחיבור לשקעי חשמל ישראלי,או לחיבור לפסי שקעים PDU בארונות שרתים ותקשורת מאופיינים בעיקר: סוג מחברי הקצהגובה הזרם הנדרש אורך הכבל חיבור חד/תלת פאזיצבע
 ה.מחיר  

כבל חשמל C19-C20

כבלי  חשמל שמיועדים למגוון חיבורי קצה  לשרתים,מחשבים, לחיבור לשקעי חשמל ישראלי,או לחיבור לפסי שקעים PDU בארונות שרתים ותקשורת מאופיינים בעיקר: סוג מחברי הקצהגובה הזרם הנדרש אורך הכבל חיבור חד/תלת פאזיצבע
 ה.מחיר  

כבל חשמל C19-C14

כבלי  חשמל שמיועדים למגוון חיבורי קצה  לשרתים,מחשבים, לחיבור לשקעי חשמל ישראלי,או לחיבור לפסי שקעים PDU בארונות שרתים ותקשורת מאופיינים בעיקר: סוג מחברי הקצהגובה הזרם הנדרש אורך הכבל חיבור חד/תלת פאזיצבע
 ה.מחיר  

כבל חשמל C19-C20-זויתי

כבלי  חשמל שמיועדים למגוון חיבורי קצה  לשרתים,מחשבים, לחיבור לשקעי חשמל ישראלי,או לחיבור לפסי שקעים PDU בארונות שרתים ותקשורת מאופיינים בעיקר: סוג מחברי הקצהגובה הזרם הנדרש אורך הכבל חיבור חד/תלת פאזיצבע
 ה.מחיר