מציג
6 יחידות זנבונים - ST-M/M/50-OM3 - PIGTELS
 ה.מחיר  
12יחידות זנבונים - ST-M/M/50-OM3 - PIGTELS
 ה.מחיר  
24יחידות זנבונים - ST-M/M/50-OM3 - PIGTELS
 ה.מחיר  
6יחידות זנבונים - ST-M/M/62.5-OM1 - PIGTELS
 ה.מחיר  
12 יחידות זנבונים - ST-M/M/62.5-OM1 - PIGTELS
 ה.מחיר  
זנבונים משולבים -ST-S/M+M/M-OMX - PIGTELS
זנבוני ST באריזה מיוחדת לצרכים מיוחדים הכוללים זנבוני M/M מסוגים שונים ו-או בשילוב זנבוני S/M מיועד לאריזה חסכונית ללקוחות
 ה.מחיר  
6יחידות זנבונים - ST-S/M - PIGTELS
 ה.מחיר  
12 יחידות זנבונים - ST-S/M - PIGTELS
 ה.מחיר  
24 יחידות זנבונים - ST-S/M - PIGTELS
 ה.מחיר