מציג
6 יחידות זנבונים - FC-S/M - PIGTELS
 6 $ ללא מע"מ  
12 יחידות זנבונים - FC-S/M - PIGTELS
 ה.מחיר  
24 יחידות זנבונים - FC-S/M - PIGTELS
 ה.מחיר  
6 יחידות זנבונים - FC-M/M-OM1/62.5 - PIGTELS
 ה.מחיר  
12יחידות זנבונים - FC-M/M-OM1/62.5 - PIGTELS
 ה.מחיר  
6 יחידות זנבונים - FC-M/M-OM3 - PIGTELS
 ה.מחיר  
12יחידות זנבונים - FC-M/M-OM3 - PIGTELS
 ה.מחיר  
24 יחידות זנבונים - FC-M/M-OM3 - PIGTELS
 ה.מחיר  
זנבונים משולבים -FC-S/M+M/M-OMX - PIGTELS
זנבוני FC באריזה מיוחדת לצרכים מיוחדים הכוללים זנבוני M/M מסוגים שונים ו-או בשילוב זנבוני S/M מיועד לאריזה חסכונית ללקוחות
 ה.מחיר