ראשי >פעילות בחוות שרתים>מעבר חוות שרתים לאתר חדש
מעבר חוות שרתים לאתר חדש
 להגדלה לחץ על התמונה
מעבר חוות שרתים לאתר חדש
מעבר לחוות שרתים באתר חדש - העתקת חוות שרתים
תכנון מעבר חוות שרתים
אתר חדש,בעיקר חוות שרתים מרובת ארונות תקשורת,עם ארונות/בלי כל הארונות,חלקם,דורשים תכנון למעבר הכולל הצבת ארונות,מיקום ציוד בארונות,לצד ארונות תקשורת הכוללים תשתיות גישור לציוד שיותקן בארונות,למיקסום הציוד בהם כולל רזרבות עתידיות להתקנת שרתים,מתגים,סטורג,ועוד מגוון ציודים הקיים באתר הישן.
אנחנו מבצעים ומסיעים לצוות הIT של הלקוח:
לבקר את טבלאות הניתוב של הלקוח ולסייע לו בהכנתם,זהו נדבך חשוב מאין כמותו להכנת קליטת הציוד במעבר לאתר החדש.
להכיל את כל הרשתות,הקישורים הנדרשים,למעבר.
שלבי המעבר לפי פעימות,תכולת ציודבכל פעימה במשותף עם הלקוח

הכנת האתר לקליטת ציוד:
בדיקת תשתיות נחושת ואופטיקה שהוכנו (במידה ונדרש).
בדיקת סימונים ושילוטים ככל שנדרש כולל השלמתם.
הכנת האתר למעבר הכולל התקנת PDU,בכל ארון(בד"כ שתי יחידות) חיבור למערכת החשמל באתר החדש.
הכנת כבילה לניתובים של כל הציודים לפי טבלאות למעבר בהתאם לפעימות המתוכננות.
בדיקת מוכנות הארונות לקליטת הציוד(מסילות,עומק התקנה לציוד,מידוף במידה ונדרש ועוד).
השלמות לתשתיות נחושת ואופטיקה ביצוע בפועל.
ביצוע המעבר בפועל:

התארגנות הכוללת צוות מובילים,ציוד לוגיסטי,תכנון זמני פרוק והתקנה לכל פעימה
פרוק ציוד,סימון והערכות "חזרה לאחור" ,אריזה מקצועית,הובלה מקצועית ע"י צוותים מיומנים עתירי נסיון.(כולל ביטוחים)
פריקת הציוד באתר החדש ע"ג עגלולים ייעודיים,מול כל ארון,או לפי שיטה למקסום ניצול מנימום זמן להשבתת הציוד.
התקנת הציוד,חיבורו לפי טבלאות וכבלול שהוכן מראש.
תמיכה וסיוע לצוות הIT של הלקוח בהפעלת המערך יום.לילה ככל שידרש. 

קוד מוצר: 149928

סה"כ המחיר 0 ₪
סה"כ כמות
 
 

בקשה להצעת מחיר (פריט,כתב כמויות,פרוט אחר)